تصویر ثابت

مهندسی کشاورزی - بيوتکنولوژي و ژنتیک در کشاورزی..  


و... دانلود دیدنی، اجرای فراز... آهنگ دیگه گریه دل و وا نمیکنه... در مسابقه استیج از... خورجین خاکی - حجم مناسب

اسلایدر

تصویر ثابت

هوا سرد است و برف آهسته بارد... ز ابري ساكت و خاكستري رنگ... زمين را بارشِ مثقال،مثقال... فرستد پوشش فرسنگ،فرسنگ... سرود كلبه ي بي روزن شب... سرود برف و باران است امشب... ولي از زوزه هاي باد پيداست... كه شب، مهمان توفان ست امشب... دوان بر پرده هاي برف ها ،باد... روان بر بال هاي باد، باران؛... درون كلبه ي بي روزن شب... شب توفاني سرد زمستان... 94/11/18...............................................................94/11/18 تماس با خاکی